Компјутерска аутоматска машина за тестирање компресије